Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 7/2017

dyrektora Szkoły Podstawowej

w Malawiczach Dolnych

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MALAWICZACH DOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Klasa

Przedmiot

Nazwa programu

Autor

Numer w szkolnym zestawie

Oddział Przedszkolny i Zespół Wychowania Przedszkolnego

Wychowanie przedszkolne

„Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej 2017r.”

Małgorzata Kwaśniewska,          Wiesława Żaba- Żabińska

 

 

SPM 1/17

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

„Oto ja. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu”

Karina Mucha, Anna Stalmach- Tkacz, Joanna Wosianek

 

SPM 2/17

Język angielski

„Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego. Szkoła Podstawowa, klasy 1-3. Zgodny z podstawa programową Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r.”

Ilona Studzińska, Arkadiusz Modela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

 

SPM 3/17

Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna

„Doświadczanie świata. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia”

Marzena Kędra

SPM 2/14

Język angielski

„Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej.”

Wyd. Nowa Era

Dorota Sikora-

Banasik

SPM 1/14

Klasa IV

j. polski

„Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej”

Agnieszka Łuczak,   Anna Murdzek

SPM 5/17

język angielski

„Program nauczania języka angielskiego zgodny z nowa podstawą programową. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła Podstawowa, klasy IV-VIII)”

Ewa Piotrowska, Piotr Sztyber

SPM 12/17

 

matematyka

 

„Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)”

 

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński,

 Jacek Lech

 

SPM 15/17

przyroda

„Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.”

 Jolanta Golanko

SPM 9/17

historia

„Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Wczoraj i dziś”

dr Tomasz Maćkowski

SPM 4/17

informatyka

„Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Lubię to!”

Michał Kęska

SPM 14/17

plastyka

„Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. Do dzieła!”

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak,

Marta Ipczyńska,

Natalia Mrozkowiak

SPM 10/17

muzyka

„Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. Lekcja muzyki.”

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

SPM 17/17

wychowanie fizyczne

„Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.”

Krzysztof Warchoł

SPM 8/17

technika

„Program nauczania techniki w szkole podstawowej, Jak to działa?”

Lech Łabecki, Maria Łabecka

SPM 7/17

Klasa V-VI

j. polski

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.”

A. Łuczak, A. Murdzek

SPM 2/15

j. angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV–VI szkoły podstawowej.

 

D. Wosińska

SPM 6/15

matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczani matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej)

M. Jucewicz, M Karpiński, J. Lech

SPM 7/12

przyroda

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody

w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

J. Golanko

SPM 10/12

historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV- VI szkoły podstawowej.

T. Makowski

SPM 6/12

zajęcia komputerowe

„Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

M. Kęska

SPM 3/15

plastyka

„Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

J. Lukas, K. Onak

SPM 1/15

muzyka

Program nauczania muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

M. Gromek, G. Kilbach

SPM 4/15

wychowanie fizyczne

Autorski program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej – Wychowanie fizyczne bliższe wartościom”

 

A. Romanowska

SPM 2/12

zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

 

L. Łabecki

SPM 5/15

Klasa VII

j. polski

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.”

A. Łuczak, A. Murdzek

SPM 5/17

j. angielski

„Program nauczania języka angielskiego zgodny z nowa podstawą programową. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. dla klas VII-VIII (na okres przejściowy: lata szkolne 2017/2018- 2020-2021) ”

Ewa Piotrowska, Piotr Sztyber

SPM 13/17

j. rosyjski

„Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w szkole podstawowej (klasy VII- VIII)”

Agata Buchowiecka – Fudała

SPM 19/17

matematyka

„Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)”

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński,

 Jacek Lech

SPM 15/17

biologia

„Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej. Puls życia.”

Anna Zdziennicka

SPM 16/17

chemia

„Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia Nowej Ery.”

Teresa Kulawik, Maria Litwin

SPM 18/17

fizyka

„Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Spotkania z fizyką”

Grażyna Francuz- Ornat, Teresa Kulawik

SPM 6/17

geografia

„Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa.”

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

SPM 11/17

historia

„Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Wczoraj i dziś”

dr Tomasz Maćkowski

SPM 4/17

informatyka

„Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Lubię to!”

Michał Kęska

SPM 14/17

plastyka

„Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. Do dzieła!”

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

SPM 10/17

muzyka

„Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. Lekcja muzyki.”

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

SPM 17/17

wychowanie fizyczne

„Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.”

Krzysztof Warchoł

SPM 8/17

zajęcia techniczne

 

U. Białka

SPM 3/12