"Szkoła z klasą"

                 

W naszej szkole realizowany jest projekt pt. „Szkoła z klasą” nr WND.POKL.09.01.02-20-648/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III.

 

Realizowane zajęcia:

1)  zajęcia dla dzieci  z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 70 godzin zajęć;
2)   zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 70 godzin   zajęć;
3)   zajęcia socjoterapeutyczne – 70 godzin zajęć;
4)   zajęcia  logopedyczne – 82 godziny zajęć;
5)   koło matematyczno-przyrodnicze – 70 godzin zajęć;
6)   koło języka angielskiego – 70 godzin zajęć.

            


Harmonogram zajęć

l.p.

Rodzaj zajęć

Dzień

Godziny

 1

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

 

środa

 

 

12.35-13.20

 2

Zajęcia dla dzieci z trudnościami   w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

czwartek

 

 

12.35- 13.20

 3

Zajęcia rozwijające zainteresowania: koło matematyczno-przyrodnicze

 

czwartek

 

 

12.35- 13.20

 4

Zajęcia rozwijające zainteresowania - koło języka angielskiego

 

środa

 

 

12.35-13.20

 5

Zajęcia socjoterapeutyczne.

 

piątek

 

 

12.25-14.25

 5

Zajęcia logopedyczne

 

poniedziałek

 

 

12.25-13.25