Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych

Od 6 marca 2018 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zostały ustalone następujące kryteria, punktacja oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria:

  1. w danej szkole uczy się rodzeństwo kandydata – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  2. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole, z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  3. miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  4. samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej).

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają do dyrektora Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych uzupełnioną Kartę zgłoszenia dziecka, rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podlegają rektutacji i w terminach okjreślonych przez Gminę Sokółka składają do dyrektora szkoły wniosek o przyjecie dziecka do klasy I.

Pliki do pobrania:

wniosek__sp_malawicze_dolne_spoza_obwodu.docx

karta zgłoszenia dziecka do klasy I

rekrutacja_klasy1_2018.pdf