AAA
Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych

Kadra

Dorota Horczak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: zajęcia powtórzeniowe z matematyki