Aktualności

16 października 2019 12:07 | Aktualności

„Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych”

 

W październiku w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych rozpoczęły się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-VIII realizowane w ramach projektu pn. „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych”,  nr projektu: RPO.09.01.00-20-0296/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu odbywają się nastepujące zajęcia:

- Szkolny Klub Kodowania – rozwijanie kompetencji informatycznych,

- Łamigłówka – rozwijanie kompetencji matematycznych,

- We can do this – rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku obcym,

-  Nauczanie na interaktywnym dywanie – rozwijanie kompetencji informatycznych, matematycznych i językowych dla uczniów kl. I-III,

-  Angielski nie tylko dla orłów- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego,

-  Matematyka nie tylko dla orłów- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki.

W czasie realizacji projektu zorganizowane zostaną także szkolenia dla nauczycieli:

- „Podstawy programowania w edukacji szkolnej”,

- „Przyjazne nauczanie – neurodydaktyka w szkole podstawowej”,

- „Wykorzystanie planszowych i interaktywnych gier w edukacji szkolnej”.

Baza dydaktyczna szkoły wzbogaci się o nowoczesne pomoce, takie jak programy multimedialne, podłoga interaktywna, laptopy, zestaw Ozobotów i robotów solarnych oraz monitor  interaktywny.

Projektem objętych zostanie 40 uczniów klas I-VIII oraz 10 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych.

Wnioskodawcą jest Gmina Sokółka, Realizatorem projektu – Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych.

Realizacja zadania to koszt 99 893,50 zł, z czego środki zewnętrzne to 94 293,50 zł, a wkład własny jedynie 5600 zł. 

 

 Agnieszka Iłenda

Przeczytano: 354 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: