Aktualności

14 lutego 2020 13:23 | Aktualności

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego i Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Malawiczach Dolnych

W lutym rozpoczęliśmy rekrutację dzieci do Oddziału Przedszkolnego i Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Malawiczach Dolnych. Poniżej zamieszczamy Harmonogram rekrutacji. 

Do Odziału Przedszkolnego zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lat. Uczęszczanie na zajęcia jest realizacją obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu (pn.-pt.) w godzinach 8.00-13.00. Dzieci mogą korzystać z dowożenia organizowanego przez Gminę Sokólka i świetlicy szkolnej. 

Zespół Wychowania Przedszkolnego funkcjonuje przez 3 dni w tygodniu w godzinach od 8.00- 12.00. Jest to doskonały spoób na oswojenie dziecka z przedszkolem i grupą rówieśniczą. 

Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Dyrektorem Szkoły, tel 857117008.

Dyrektor Szkoły - Agnieszka Iłenda

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w zespołach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

10.02.2020r. - 28.02.2020r. w godz. 8:00-15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

02.03.2020r. godz. 8:00

do

18.03.2020r. godz.15:00

 

06.04.2020r. godz. 8:00

do

09.04.2020r. godz.15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w  publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

19.03.2020 do 25.03.2020

 

od 15.04.2020r.

 do 17.04.2020

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26.03.2020r.

godz. 13:00

20.04.2020r.

godz. 13:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

27.03.2020 do 02.04.2020

godz. 12:00 

 

21.04.2020r. godz. 8:00

do

27.04.2020r. godz.15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

03.04.2020r.

godz. 10:00

28.04.2020r.

godz. 10:00

 

 

 

Przeczytano: 351 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: