Aktualności

11 grudnia 2020 09:41 | Aktualności

Zakończenie semestru i klasyfikacja semestralna.

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

w zwiazku ze zmianą terminu ferii zimowych Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych podjęła uchwałę o wprowadzeniu zmian w Statucie Szkoły związanych z terminami trwania poszczególnych semestrów nauki. Semestr pierwszy, zgodnie z wprowadzoną zmianą trwa od 1 września do 31 stycznia, a semestr drugi od 1 lutego do 31 sierpnia. Klasyfikacja semestralna odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć w danym semestrze. 

W związku z tym proponowane oceny klasyfikacyjne śródroczne mają zostać wystawione do 11 grudnia. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej odbędzie się 26 stycznia. 

Agnieszka Iłenda- Dyrektor Szkoły

Przeczytano: 62 razy. Wydrukuj|Do góry