AAA
Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych

Komunikaty

02 marca 2014 19:07 | Komunikaty

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych w roku szkolnym 2014/2015

 

Lp.

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

Termin

       1.             

Składanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym .[1]

od 3 marca do

14 marca 2014 r.

       2.             

Składnie pobranych wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (wnioski można pobrać osobiście w oddziale przedszkolnym).[2]

od 3 marca do

 14 marca 2014 r.

       3.             

Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

do 19 marca 2014r.

       4.             

Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie listy wyniki postępowania rekrutacyjnego oraz listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego lub informację o liczbie wolnych miejsc.

do 21 marca 2014 r.

       5.             

Dyrektor szkoły, w przypadku nieprzyjęcia dziecka z powodu braku miejsc w placówce, przekazuje wnioski o przyjęcie do placówek drugiego wyboru.

do 31 marca 2014 r.

       6.             

Dyrektor szkoły informuje Burmistrza Sokółki o nieprzyjęciu dzieci z powodu braku miejsc w przedszkolu

28 marca 2014 r.

       7.             

Przyjmowanie odwołań od decyzji dyrektora szkoły                         o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.

do 28 marca 2014 r.

       8.             

Rozpatrzenie odwołań i przekazanie informacji zainteresowanym.

do 4 kwietnia 2014 r.

       9.             

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.

do 11 kwietnia 2014 r.

 [1] Rodzice dzieci, które uczęszczają już do oddziału przedszkolnego

[2] Rodzice dzieci, które po raz pierwszy przyjdą do oddziału przedszkolnego we wrześniu 2014r.

Przeczytano: 455 razy. Wydrukuj|Do góry